Toate textele, fotografiile, graficele, sunetele, animaţiile şi imaginile video, inclusiv aranjarea lor în această pagină de internet sunt protejate de dreptul de autor.
Drept de autor 2013 HEY MEDIA IDEAS. Toate drepturile rezervate.

Continutul acestui site este protejat de dreptul de autor. Acest conţinut poate fi stocat în memoria de lucru şi într-un alt mediu de memorare (hard disk) numai pentru uz personal şi non-comercial. Orice altă utilizare a textelor, imaginilor sau extraselor din acest site, fără consimţământul scris al HEY MEDIA IDEAS este o încălcare a dreptului de autor şi poate fi pasibilă de judecată. În cazurile în care acest conţinut face referire la mărcile înregistrate şi la numele cu drept de proprietate; chiar şi în cazurile în care nu se face referire expresă la acestea, totuşi sunt supuse prevederilor relevante ale dreptului de autor.

HEY MEDIA IDEAS nu poate fi făcut responsabila pentru nici un tip de daune directe sau indirecte, inclusiv pierderea profiturilor, care pot rezulta din accesarea şi/sau folosirea siteurilor noastre din partea dumneavoastră. Toate materialele, conţinutul şi datele din acest site sunt furnizate fără obligaţii şi pot fi modificate. HEY MEDIA IDEAS nu acceptă nici o responsabilitate sau obligaţie pentru vreo deteriorare posibilă, cauzată de viruşi hardware-ului dumneavoastră, sau altei proprietăţi, ca rezultat al accesării din partea dumneavoastră a acestui site, sau a folosirii conţinutului lui, sau ca rezultat al descărcării informaţiilor, fişierelor audio sau video din acest site.

Noi atragem atenţia în mod particular asupra faptului că folosirea neautorizată, modificarea sau distribuirea imaginilor şi a altor elemente multimedia din acest site poate încălca dreptul de autor, legile private, legile sau directivele privind reclama şi comunicarea.

HEY MEDIA IDEAS nu-şi asumă resposabilitatea dacă informaţiile oferite pe acest site internet sunt complete, exacte sau actuale. Acest lucru se aplică şi legăturilor asigurate direct sau indirect de acest sitee în scopuri informaţionale. HEY MEDIA IDEAS nu îşi asumă responsabilităţi nici pentru conţinutul din alte pagini web care pot fi accesate prin legăturile din siteurile noastre. Orice accesare a altor pagini web este doar responsabilitatea utilizatorului.

În ciuda controlului atent al conţinutului, nu ne asumăm responsabilităţi pentru conţinutul legăturilor externe.

Operatorii siteurilor conectate sunt singurii responsabili pentru conţinutul afişat pe paginile lor.

Acest site este  detinut de S.C. HEY MEDIA IDEAS S.R.L.